Co je to roční vyměřovací základ?

Roční vyměřovací základ je součet hrubých výdělků (vyměřovacích základů) přepočítaný koeficientem na současnou hodnotu peněz.

Roční vyměřovací základ naleznete v zákoně o důchodovém pojištění v § 16.

Zákonná úprava:
§ 16 odst. 2 zákona č. 155/1995 o důchodovém pojištění:

Roční vyměřovací základ pojištěnce se stanoví jako součin úhrnu vyměřovacích základů pojištěnce za kalendářní rok a koeficientu nárůstu všeobecného vyměřovacího základu (§ 17 odst. 1). Úhrn vyměřovacích základů pojištěnce za jednotlivý kalendářní rok po roce 2007 nesmí být vyšší než maximální vyměřovací základ pro pojistné stanovený pro tento rok; do tohoto úhrnu se však nezapočítávají vyměřovací základy osoby dobrovolně účastné pojištění.


0 0 hlasujících
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments