Kdo je nezaopatřené dítě?

Za nezaopatřené dítě se pro účely zákona o důchodovém pojištění považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání,
  • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost.

Diskuze čtenářů
- své dotazy, prosím, pište do důchodové poradny. ZDE NEBUDE ODPOVÍDÁNO!

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *