Odejít do starobního důchodu v roce 2021 nebo 2022?

Jako už každoročně přinášíme srovnání výpočtu důchodu na konci roku 2021 s výpočtem v novém roce 2022. Mimo výše valorizace důchodu bývá v tomto období nejčastější otázkou žadatelů o důchod dotaz na srovnání výhodnosti odchodu do starobního důchodu na konci roku s tím, že tento důchodu je valorizován, s výhodností odchodu od ledna roku následujícího. Kdy je vhodné odejít do důchodu na přelomu let 2021 a 2022? Od ledna 2022 se budou valorizovat všechny důchody přiznané (s datem přiznání) do konce roku 2021. Rok 2022 má však „nový“ výpočet. Je tedy lepší přiznat důchod na konci roku 2021 s nárokem na valorizaci nebo až v roce 2022 bez valorizace, ale s novým výpočtem?

Na přelomu let 2020 a 2021 se po poměrně dlouhé době vyplatilo odejít do důchodu před koncem roku s nárokem na valorizaci. Výpočet v roce 2021 vycházel výrazně (o několik stokorun – běžně o 600 Kč až 800 Kč) hůře, než zvalorizovaný výpočet z roku 2020. Přestože to mnoha lidem přišlo logické (chtějí přeci tu slibovanou valorizaci), jednalo se o situaci, která je poměrně výjimečná a neděje se tak často. Výrazně častěji se stává, že výpočet v novém roce je výhodnější než zvalorizovaný výpočet roku starého. Na přelomu let 2021 a 2022 se vracíme do tohoto normálu. Co už tak obvyklé není, je rozdíl, o kolik je výpočet v roce 2022 výhodnější oproti zvalorizovanému výpočtu roku 2021.

Na přelomu let 2021 a 2022 se rozhodně nevyplatí uvažovat o předčasném důchodu s odloženou výplatou (přiznání důchodu v roce 2021 s výplatou od roku 2022). Kdo uvažuje o přiznání důchodu v závěru roku 2021, měl by dobře zvážit, zda nemá smysl datum přiznání důchodu posunout na začátek roku 2022, kdy bude důchod vyšší.

Následující výpočty srovnávají výši starobního důchodu za vždy stejných podmínek – 45 let pojištění, řádný starobní důchod. Jednotlivé výpočty se liší výší výdělků (vyměřovacích základů). Výdělky z roku 2021 jsou hodnoceny pouze pro výpočet důchodu přiznaného v roce 2022.

Jak se starobní důchod počítá a kalkulačku k výpočtu důchodu naleznete zde.

Výdělky na úrovni minimální mzdy

Při výpočtu bylo počítáno s následujícími vyměřovacími základy (hrubými výdělky):

1986 20 000
1987 20 000
1988 20 000
1989 20 000
1990 20 000
1991 24 000
1992 26 400
1993 26 400
1994 26 400
1995 26 400
1996 30 000
1997 30 000
1998 31 800
1999 41 100
2000 51 000
2001 60 000
2002 68 400
2003 74 400
2004 80 400
2005 86 220
2006 93 156
2007 96 000
2008 96 000
2009 96 000
2010 96 000
2011 96 000
2012 96 000
2013 98 500
2014 102 000
2015 110 400
2016 118 800
2017 132 000
2018 146 400
2019 160 200
2020 175 200
2021 182 400

Z výše uvedených výdělků bude výše důchodu v roce 2021 činit 12.458 Kč, po valorizaci důchodu od ledna 2022 13.224 Kč. Výše starobního důchodu přiznaného v roce 2022 bude činit 13.687 Kč, tj. o 463 Kč více než zvalorizovaný důchod přiznaný v roce 2021. O dřívějším přiznání důchodu ke konci roku 2021 tedy nemá smysl uvažovat.


Výdělky na úrovni 1,5násobku minimální mzdy

Při výpočtu jsme vycházeli z následujících výdělků v jednotlivých letech:

1986 30 000
1987 30 000
1988 30 000
1989 30 000
1990 30 000
1991 36 000
1992 39 600
1993 39 600
1994 39 600
1995 39 600
1996 45 000
1997 45 000
1998 47 700
1999 61 650
2000 76 500
2001 90 000
2002 102 600
2003 111 600
2004 120 600
2005 129 330
2006 139 734
2007 144 000
2008 144 000
2009 144 000
2010 144 000
2011 144 000
2012 144 000
2013 147 750
2014 153 000
2015 165 600
2016 178 200
2017 198 000
2018 219 600
2019 240 300
2020 262 800
2021 273 600

Z výše uvedených výdělků by v roce 2021 vyšel starobní důchod 14.814 Kč, po lednové valorizaci v roce 2022 pak 15.611 Kč. Důchod přiznaný v roce 2022 by činil 16.270 Kč, tj. o 659 Kč více. S vyššími výdělky roste i „výhodnost“ výpočtu důchodu v roce 2022.


Výdělky na úrovni dvojnásobku minimální mzdy

Při výpočtu jsme vycházeli z následujících výdělků v jednotlivých letech:

1986 40 000
1987 40 000
1988 40 000
1989 40 000
1990 40 000
1991 48 000
1992 52 800
1993 52 800
1994 52 800
1995 52 800
1996 60 000
1997 60 000
1998 63 600
1999 82 200
2000 102 000
2001 120 000
2002 136 800
2003 148 800
2004 160 800
2005 172 440
2006 186 312
2007 192 000
2008 192 000
2009 192 000
2010 192 000
2011 192 000
2012 192 000
2013 197 000
2014 204 000
2015 220 800
2016 237 600
2017 264 000
2018 292 800
2019 320 400
2020 350 400
2021 364 800

V případě odchodu do starobního důchodu na konci roku 2021, bude starobní důchod činit 15.972 Kč, po valorizaci 16.784 Kč. Starobní důchod přiznaný od ledna 2022 bude činit 17.542 Kč, což je o 758 Kč více než zvalorizovaný důchod roku 2021. Rozdíl je tedy opět vyšší než v předchozím případě.


Výdělky na úrovni průměrné mzdy

Počítáno bylo s následující výší vyměřovacích základů (výdělků)
Pozn.: Není počítáno s přesnou průměrnou mzdou, ale s prostým dvanáctinásobkem všeobecného vyměřovacího základu, což je hodnota o něco nižší. Pro srovnání výpočtů to však není podstatné

1986 35 568
1987 36 312
1988 37 140
1989 38 040
1990 39 432
1991 45 504
1992 55 728
1993 69 804
1994 82 752
1995 98 064
1996 116 112
1997 128 352
1998 140 316
1999 151 860
2000 161 880
2001 175 680
2002 188 532
2003 201 228
2004 214 584
2005 225 708
2006 240 600
2007 258 324
2008 279 360
2009 289 092
2010 294 312
2011 301 116
2012 310 836
2013 310 836
2014 316 284
2015 325 872
2016 339 000
2017 361 870
2018 390 120
2019 417 192
2020 433 428
2021 466 911

Starobní důchod z výše uvedených výdělků (vyměřovacích základů) přiznaný v roce 2021 bude činit 17.559 Kč, po valorizaci se zvýší na 18.392 Kč. Starobní důchod přiznaný v lednu 2022 bude činit 19.277 Kč, což je o 885 Kč více. Důchod přiznaný o několik dní později tedy může být o téměř 900 Kč vyšší.


OSVČ na minimálním povinném pojistném

V následujícím výpočtu byl v letech 1986 až 1989 zvolen hrubý roční výdělek 40.000 Kč. Od roku 1990 je počítáno s minimálním pojistným na sociální pojištění OSVČ:

1986 40 000
1987 40 000
1988 40 000
1989 40 000
1990 4 800
1991 4 800
1992 24 000
1993 13 200
1994 13 200
1995 15 000
1996 15 000
1997 16 800
1998 17 700
1999 18 300
2000 18 900
2001 19 800
2002 21 300
2003 22 200
2004 40 416
2005 48 288
2006 56 508
2007 60 420
2008 64 680
2009 70 668
2010 71 136
2011 74 220
2012 75 420
2013 77 652
2014 77 832
2015 79 836
2016 81 024
2017 84 696
2018 89 940
2019 98 100
2020 104 508
2021 106 332

Z výše uvedených vyměřovacích základů by starobní důchod v roce 2021 vyšel 10.707 Kč. Od lednové splátky by byl zvalorizován na 11.451 Kč. V roce 2022 by výše starobního důchodu činila 11.702 Kč, což je o 251 Kč více. U nízkých vyměřovacích základů (výdělků) tedy není rozdíl tak výrazný, ale stále je lepší výpočet roku 2022.


Shrnutí výhodnosti odchodu do důchodu v roce 2021 a 2022

Výpočet důchodu v roce 2022 je výrazně vyšší, než je zvalorizovaný důchod přiznaný v roce 2021. Výraznější rozdíl tu snad nikdy nebyl a rozhodně nemá smysl uvažovat o dřívějším přiznání důchodu kvůli získání valorizace. Stále je však třeba počítat s dobou návratnosti – pokud budu mít důchod přiznaný o měsíc později, ale bude díky tomu o 800 Kč vyšší, vyplatí se to? Záleží právě na návratnosti, protože posunutím data přiznání o měsíc „přijdete“ o jednu splátku důchodu (např. 17 000 Kč), ale důchod budete mít o 800 Kč vyšší. Návratnost tak je 17000 / 800, tj. 21 měsíců. Už za 21 měsíců pobírání důchodu se vám začne vyplácet posunutí data přiznání. Díky výrazně lepšímu výpočtu důchodu v roce 2022 může být návratnost velmi příznivá.

Př.: Pan Novák dosáhne důchodového věku 1. 11. 2021. Zatím plánuje být dál výdělečně činný a rozhoduje se, zda odejít do starobního důchodu k 1. 11. 2021 nebo počkat až na 1. 1. 2022. Pan Novák pobíral po celou dobu hrubou mzdu blížící se průměrné a k 1. 11. 2021 mu vychází starobní důchod 17.559 Kč. Po valorizaci by od lednové splátky důchodu pobíral 18.392 Kč. Pokud si požádá o důchod až od 1. 1. 2022, bude pobírat starobní důchod ve výši 19.277 Kč. Získá tak měsíčně navíc 885 Kč, ale za cenu vzdání se dvou splátek důchodu (2x 17.559 Kč, tj. 35.118 Kč). Návratnost by pak byla 35118 / 885, tj. téměř 40 měsíců.

Obecně při rozhodování platí, že čím jsou vyšší výdělky, tím je nový výpočet roku 2022 výhodnější. Ale i u velmi nízkých výdělků stále platí, že výpočet roku 2022 vychází lépe než zvalorizovaný výpočet roku 2021.

Srovnání výše starobních důchodů přiznaných v roce 2021 a 2022

2021po valorizaci2022rozdíl
minimální mzda12 458 Kč13 224 Kč13 687 Kč463 Kč
1,5x minimální mzda14 814 Kč15 611 Kč16 270 Kč659 Kč
2x minimální mzda15 972 Kč16 784 Kč17 542 Kč758 Kč
průměrná  mzda17 560 Kč18 392 Kč19 277 Kč885 Kč
2x průměrná  mzda23 780 Kč24 691 Kč26 101 Kč1 410 Kč
OSVČ minima (80. léta: 40000 Kčs)10 707 Kč11 451 Kč11 702 Kč251 Kč
OSVČ minima (80. léta: 50000 Kčs)11 450 Kč12 203 Kč12 496Kč293 Kč

4.7 10 hlasujících
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments