Důchodové pojištění

Důchodové pojištění

Důchodové pojištění upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Tento zákon řeší zabezpečení (pojištění) občanů pro případ stáří (starobní důchody), invalidity (invalidní důchody) nebo smrti živitele (důchod vdovský, vdovecký a sirotčí).

Důchodové pojištění je součástí sociálního pojištění, které se dále skládá z nemocenského pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Sazby důchodového pojištění

Sazby na důchodové pojištění z vyměřovacího základu (hrubé mzdy) jsou následující:

– zaměstnanec odvádí 6,5 %

– zaměstnavatel odvádí za zaměstnance – 24,8 % (vč. příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %)

osoba samostatně výdělečně činná odvádí – 29,2 % (vč. příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %)

Dobrovolné důchodovém pojištění

Obecně jsou důchodového pojištění účastni zaměstnanci, podnikatelé (OSVČ) a další ekonomicky aktivní osoby (kompletní výčet naleznete v § 5 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění). Důchodového pojištění se mohou dobrovolně účastnit také osoby, kterým to zákon o důchodovém pojištění nenařizuje. Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění se může na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění. Bližší informace naleznete v článku o dobrovolném důchodovém pojištění.


0 0 hlasujících
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments